Natuurlijk bouwen

Voordat we zelfvoorzienend kunnen leven, gaan we natuurlijk bouwen. Bij alle bouwonderdelen hebben we grofweg naar twee criteria gekeken:

  1. In hoeverre kunnen we met natuurlijke materialen bouwen?
  2. Hoe draagt dit bouwonderdeel bij aan zelfvoorzienend leven?

Fundament: omdat we bouwen in een drassig veengebied en gebonden zijn aan het Bouwbesluit ontkomen we niet aan heien en beton. Alternatieven hebben we bekeken maar vielen af omdat ze niet voldeden aan de vergunningsregels of veel minder lang mee zouden gaan.

Muren en kozijnen: de muren maken we van kalkhennep, een mengsel van hennephout, hydraatkalk en water. Het wordt aangebracht door de mengbrij te storten en aan te duwen in een bekisting die -laag voor laag- omhooggeschoven wordt. Hoe meer we ons verdiepten in de eigenschappen van kalkhennep des te enthousiaster werden we. Een opsomming: ademend, zeer isolerend, vochtregulerend, rotbestendig, vuurbestendig, CO2-negatief (neemt meer CO2 op dan het afgeeft), zeer eenvoudige constructie: massieve muren zonder spouw, zonder folie, etc., laat zich naad- en kierloos storten en hecht aan hout, stortlagen zien er prachtig uit (vinden wij šŸ™‚ ). De kozijnen zijn van onbehandeld hout, kaal, mooi vergrijzend en onderhoudsvrij.

Dak: steunt op een geraamte van houten spanten die zijn voorzien van houten gordingen die worden gevuld met kalkhennep als isolatiemateriaal. Als dunne schil daarbovenop kozen we zink dat fraai contrasteert met de dikke muren en goed geschikt is voor regenwateropvang.

Volgende keren belichten we de installatiekeuzes die we hebben gemaakt om te voorzien in warmte, electriciteit, water, en te zorgen voor een gesloten voedselkringloop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.